СУШИМО ПО-НОВОМУ, БУДУЄМО ПО-НОВОМУ!

Фарм Агро » Про компанію

Про компанію

Київське підприємство ТОВ «Фарм Агро» є офіційним представником компанії «GSI International», США.

Компанія створена в 1930 р. в місті Ассашман(США) як виробник сільськогосподарської продукції. З 1972 р під маркою "Grain Systems" стала виробляти обладнання для сільского господарства і підприємств по зберіганню та переробці зерна. В тому числі зерносушарки, обладнання для транспортування, очищення, аспірації зерна.

Перша поставка обладнання на експорт в Європу відбулась у 1989 році, в тому числі і в країни СНД. Фірма являє собою корпорацію, до складу якої входить головна організація, 11 представництв і виробничих філіалів, які розташовані в США(5), Бразилії(1), Мексиці(1), Китаї(1), Малайзії(1), Південній Америці(1), Польщі(1).

Фірмою "GSI International" розроблена система якості у відповідності до вимог ISO 9001:2000, з врахуванням вимог нормативних документів США. У відповідності до Директиви 98/37/ЕС Європейського парламенту і Ради від 22.06.98 на відповідність Законодавству країн Європейського парламенту і Ради від 22.06.98 на відповідність країн-членів, що стосуються діяльності в області машинобудування , на фірмі "GSI International" розроблена система вимог до технічних умов та якості обладнання, що випускається.

В 2006-2007 р., Київским Експертно-Технічним центром Департаменту «Держпромгірнагляд» проведено обстеження підприємства «GSI International» та виконана експертиза, відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам чинних в Україні нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Експертиза була проведена за адресою виробника обладнання у штаті Іллінойс, США.(Висновок експертизи №80.2-02-04-13376.07 від 20 березня 2007 р.).

З 2005 р. фірма «GSI International» має свого представника в Україні - ТОВ «Фарм Агро».

З 2007 р. продаж модульних зернових сушарок виробництва «GSI International» на території України здійснює тільки ТОВ «Фарм Агро».

Структура ТОВ «Фарм Агро».

- відділ маркетингу;

- відділ монтажу та сервісу;

- проектно-конструкторський відділ;

- відділ постачання та логістики;

- фінансовый відділ.

З метою оцінки спроможності ТОВ «Фарм Агро» виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, Київським ЄТЦ Департаменту «Держпромгірнагляду» проведена експертиза суб'єкта господарювання.

(Висновок експертизи №80.2-04-17-1396.07 від 15 травня 2007 р.)